מערכת בית ספרית
הדפסת מערכת לתלמידים
הדפסת מערכת לפי כיתות מוקטנת
הדפסת מערכת למורה
הדפסת מערכת בית סיפרית יומית
הדפסת מערכת לכיתה עם סיכומי שעות
הדפסת סיכום ש"ש למורה
הדפסת סיכום ש"ש לכלל המורים
תמונת ממשק העבודה